Zpět
Gigant

Gigant skrytý trámový spoj

BALENÍ Vruty a blokující křídlo zahrnuté do balení

ODMONTOVATELNÉ Hákový systém je snadno odstranitelný, což umožní realizaci dočasných konstrukcí

VŠESTRANNÝ Lze použít i na beton, tak i na stropní nosníky s řezem v libovolném směru

MONTÁŽNÍ TOLERANCE Umožní široké toleranční rozpětí ve fázi aplikace. Montáž je jednoduchá, přesná a rychlá

OBLASTI POUŽITÍ

Spoje ve střihu dřevo-dřevo a dřevo-beton pro aplikace, které vyžadují odolnost ve všech směrech tvrdé dřevo lamelové dřevo dřevo z jehličnanu a listnatého stromu XLAM (Cross Laminated Timber) LVL desky s dřevěným základem

ESTETIKA Kompletně skrytý spoj umožňuje uspokojit požadavky na požární odolnost. Instalace je snadná a rychlá

FUNKČNOST Vhodné pro dočasné stavby, může být jednoduše odstraněn. Použitelné pouze s frézováním na hlavním nosníku nebo na vedlejším nosníku nebo stropních nosnících s dvojitým řezem

JEDNODUCHOST Snadná montáž, zajišťuje optimální stabilitu. Při montáži je možno kompenzovat případné nepřesnosti z důvodu frézování

Stránka produktu
Parametry

Gigant


Gigant


Gigant<<
>>
×